2 x 10 PAR KŁONIC SŁUPOWYCH – przyczepa 3 osie / rama stalowa 7.800

10 par kłonic słupowych / H=2,60 m.