2 x 8 PAR KŁONIC SŁUPOWYCH – przyczepa 3 osie / rama stalowa 7.600

8 par kłonic słupowych / H=2,60 m.