Kontakt

Przedstawiciele Handlowi

Seweryn Kruczyński

tel. +48 502 406 801
mail. kruczynski@mega-trailers.pl

Przemysław Szczepanik

tel. +48 502 406 803
mail. szczepanik@mega-trailers.pl

Adrian Kruczyński

tel. +48 502 406 804
mail. adrian@mega-trailers.pl

Leasing

Kamila Kruczyńska

tel. +48 502 406 802
mail. kruczynska@mega-trailers.pl

Wiktor Kruczyński

tel. +48 502 406 810 
mail. w.kruczynski@mega-trailers.pl

Księgowość

Ilona Szafrańska

tel. +48 502 406 808
mail. szafranska@mega-trailers.pl

Serwis

Marcin Woźniak

tel. +48 502 406 807

Robert Kozłowski

tel. +48 502 406 805

Mega Trailers Sp. z o.o.

Siedziba firmy:
Ludwików 1A, 97-400 Bełchatów

Mail: info@mega-trailers.pl
Fax: +48 44 633 0 923

Godziny pracy

Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek:

08:00 – 16:30

08:00 – 16:30

08:00 – 16:30

08:00 – 16:30

08:00 – 16:30

Napisz do nas  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane-go dalej RODO informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mega Trailers, Sp. z o.o, z siedzibą w Bełchatowie, Ludwików 1 A, 97-400 Bełchatów, KRS: 0000412247, NIP: 7692219680, REGON: 101372019
  2) kontakt z administratorem pod adresem iod@enaczepy.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani / Pana wniosku o podjęcie działania (udzielenia informacji, realizacji zakupu lub zamówienia, odpowiedzi na zapytanie) i w celu umożliwienia prowadzenia korespondencji i / lub udzielenia odpowiedzi na maila, w związku z czym nie jest wymagana osobna zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty realizujące usługi podwykonawcze (księgowe, rozliczeniowe oraz informatyczne) na rzecz Administratora oraz podmioty uprawnione z mocy prawa
  5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane w archiwum korespondencji o ile w wyniku zapytania nie zostaną podjęte dalsze działania (np. złożenie zamówienia)
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania a w przypadku przetwarzania wymagającego udzielenia zgody także prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim zgoda była wyrażona. Informujemy ponadto że w przypadku cofnięcia zgody nie będzie to mieć wpływu na wcześniejsze przetwarzanie..
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych O-sobowych
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia lub udzielenia informacji, nie jest to natomiast niezbędne w celu dokonania zakupu dokumentowanego wyłącznie parago-nem, jeśli zakup ma miejsce w sklepie stacjonarnym.