Oferta


  • Wywrotki LeKKie (4.390 KG!) Typ: MNL / Kzz-Kdz

  • Wywrotki RYNNY DOMEX 650 / Typ: MNW / Kzz-R

  • Wywrotki z muldą ALUMINIOWĄ / Typ: MNW/A

  • Wywrotki z muldą STALOWĄ / Typ: MNW/S

  • Naczepy do złomu „IRON” / Typ: MNW/S – DZ

  • Naczepy kłonicowe „LEŚNE” / Typ: MND 22,5

  • Przyczepy kłonicowe „LEŚNE” / TYP: MPD

  • Wózki rolne dolly „MARIO” / Typ: MPM – 1/2

  • Gotowe do odbioru