Oferta historia • Wywrotki LeKKie (4.390 KG!) Typ: MNL / Kzz-Kdz

    • Wywrotki RYNNY DOMEX 650 / Typ: MNW / Kzz-R

    • Wywrotki z muldą ALUMINIOWĄ / Typ: MNW/A

    • Wózki rolne dolly „MARIO” / Typ: MPM – 1/2

    • Naczepy do złomu „IRON” / Typ: MNW/S – DZ

    • Naczepy kłonicowe „LEŚNE” / Typ: MND 22,5

    • Przyczepy kłonicowe „LEŚNE” / TYP: MPD

    • Wywrotki z muldą STALOWĄ / Typ: MNW/S

    • Gotowe do odbioru