„STRONG 38 m3” DOMEX 8/6 mm gr. podłoga / ściana – rama dł. 9.200

Typ: MNW-SB31KZZ.9200 / VIN: 5349 / KLAPA, ZSYP